Opłaty egzaminacyjne

A
A
A

Opłaty egzaminacyjne ustalane są na podstawie art. 3 ust 3g pkt 4 Ustawy o rzemiośle i obecnie wynosi:

  • egzamin mistrzowski - 1740,52 PLN
  • egzamin czeladniczy - 870,25 PLN
  • egzamin sprawdzający - 310,80 PLN

Egzamin poprawkowy stanowi 50% powyzszych kwot.

Kurs pedagogiczny - 800,00 PLN

Współpracujemy z

Państwowa Inspecja Pracy
Związek Rzemiosła Polskiego
Ochotnicze Hufce Pracy
Kielce
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

“Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu
Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021–2030”

Izba Rzemieślników
i Przedsiębiorców
w Kielcach

ul. Warszawska 34
25-312 KIELCE
Dom Rzemiosła - IV piętro

tel: +48 41 344 76 53
fax: +48 41 344 73 29
e-mail: sekretariat@izbakielce.pl

Godziny otwarcia
  • Poniedziałek 7:00 - 15:00
  • Wtorek 7:00 - 15:00
  • Środa 7:00 - 15:00
  • Czwartek 7:00 - 15:00
  • Piątek 7:00 - 15:00