Europass

A
A
A

Chcesz wykorzystać za granica świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski?

Skorzystaj z Europass - Suplement do Świadectwa Czeladniczego
lub Europass – Suplement do Dyplomu Mistrzowskiego, który:

 • ułatwi  posługiwanie się swiadectwem/dyplomem na obszarze UE oraz na terenie innych krajów,
 • umozliwi  przedstawienie umiejętnosci zawodowych uzyskanych i potwierdzonych w wyniku zdanego egzaminu,
 • wskaże do wykonywania jakich zawodów posiadacz dokumentu jest przygotowany,
 • ułatwi pracodawcy lub zagranicznej instytucji przyjmującej dokument zrozumienie jego znaczenia,
 • wzmocni Twój prestiż na rynku krajowym i zagranicznym.

Europass - Suplement do Świadectwa Czeladniczego oraz Europass – Suplement do Dyplomu Mistrzowskiego wydaje Izba osobie posiadającej odpowiednio świadectwo lub dyplom.

Suplement jest wydawany bezpłatnie od 2013 roku przez Izbę Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach w języku polskim i angielskim.

Jesli nie posiadasz, albo twoi pracownicy nie mają dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, a tym samym nie można uzyskać Europassu – Suplement do dyplomu potwierdzajacego kwalifikacje zawodowe - zgłos sie lub skieruj swoich pracowników do izby Rzemieślniczej na egzamin czeladniczy lub mistrzowski.

Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej i został ustanowiony decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia15 grudnia 2004 r. W Polsce funkcjonuje od 1 stycznia 2005 r.

Europass ułatwia obywatelom Europy, w sposób jasny i zrozumiały, prezentację swoich kwalifikacji  i umiejetnosci zawodowych. Przyczynia sie do poprawy sytuacji obywateli na europejskim rynku pracy, stwarza nowe możliwości kształcenia i zdobywania doświadczeń za granicą, wpływa na zwiększenie konkurencyjności w miedzynarodowym obszarze gospodarczym.

Europass obejmuje portfolio 5 dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze całej Europy (również w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz krajach kandydujących do UE).

W skład Europass wchodzą nastepujące, mogące funkcjonować samodzielnie, dokumenty:

 • Europass – CV
 • Europass – Paszport Jezykowy
 • Europass – Suplement do Dyplomu
 • Europass – dokumenty dla absolwentów kształcenia zawodowego
 • Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzajacego Kwalifikacje Zawodowe
 • Europass – Suplement do Świadectwa Czeladniczego
 • Europass – Suplement do Dyplomu Mistrzowskiego
 • Europass – Mobilność


Więcej informacji :
-------------------------------------------------------------------------------

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
tel.: 022 46-31-000
e-mail: europass@frse.org.pl

www.europass.org.pl

Izba Rzemieślników
i Przedsiębiorców
w Kielcach

ul. Warszawska 34
25-312 KIELCE
Dom Rzemiosła - IV piętro

tel: +48 41 344 76 53
fax: +48 41 344 73 29
e-mail: sekretariat@izbakielce.pl

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek 7:00 - 15:00
 • Wtorek 7:00 - 15:00
 • Środa 7:00 - 15:00
 • Czwartek 7:00 - 15:00
 • Piątek 7:00 - 15:00