O izbie

A
A
A

Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach
działa od 1929 r.


Jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła, posiada osobowość prawną,
działa na podstawie ustawy z dnia 22.03.1989 r. o rzemiośle z późniejszymi zmianami
oraz statutu zatwierdzonego przez Zjazd Delegatów Izby.

Na zjeździe w 1997r. delegaci podjęli Uchwałę zmieniającą nazwę z Izba Rzemieślnicza w Kielcach na obecnie obowiązującą
Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach
 

W chwili obecnej Izba zrzesza formacje gospodarcze, w tym:

 • 16 cechów
 • 2 spółdzielnie rzemieślnicze
 • 11 jednostek gospodarczych

Organami statutowymi Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców są:

 • Zjazd Delegatów Zarząd Izby
 • Zarząd Izby
 • Komisja Rewizyjna


Głównymi celami Izby są m.in.:

 • ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, związków zawodowych, urzędów i instytucji;
 • prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno- organizacyjnej, instruktarzowo doradczej i gospodarczej
 • prowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych na tytuł czeladnika i mistrza
 • podejmowanie działań majcych na celu zapewnienie przestrzegania prawa, zwłaszcza przepisów ustwawy w z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle, przez wszystkie osoby prawne, instytucje, osyby fizyczne, których dotyczyć to może. 

Izba Rzemieślników
i Przedsiębiorców
w Kielcach

ul. Warszawska 34
25-312 KIELCE
Dom Rzemiosła - IV piętro

tel: +48 41 344 76 53
fax: +48 41 344 73 29
e-mail: sekretariat@izbakielce.pl

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek 7:00 - 15:00
 • Wtorek 7:00 - 15:00
 • Środa 7:00 - 15:00
 • Czwartek 7:00 - 15:00
 • Piątek 7:00 - 15:00