Aktualności

Konsultacje publicznych projektów standardów sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dla MŚP

Wtorek, 06 lutego 2024
A
A
A

Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozpoczęło konsultacje dla przedsiębiorców z sektora MŚP dot. projektów standardów sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju organizowanych przez Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG).

Konsultacje publicznych projektów standardów sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dla MŚP

Udział w konsultacjach stanowi okazję do wyrażenia opinii nt. standardów, według których MŚP notowane na giełdzie będą musiały przedstawiać informacje z zakresu zrównoważonego rozwoju od 2026 r. Konsultacje umożliwiaja wyrażenie opinii na temat dobrowolnych wytycznych, które mają na celu wsparcie MŚP nienotowanych na giełdzie w transformacji w kierunku zrównoważonej gospodarki.

Konsultacje dotyczą dwóch projektów:

 • standardu sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dla MŚP notowanych na giełdzie (tzw. ESRS LSME)
 • dobrowolnych wytycznych sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dla MŚP nienotowanych na giełdzie i nieobjętych zakresem dyrektywy CSRD (tzw. ESRS VSME)


Projekt ESRS LSME obejmuje łącznie 6 uniwersalnych standardów:

 • 3 standardy przekrojowe: ESRS ED1 „Wymogi ogólne”, ESRS ED2 „Ujawnienia ogólne”, oraz ESRS ED3 „Polityki, działania i cele”;
 • 3 standardy tematyczne: ESRS ED4 „Ujawnienia dot. kwestii środowiskowych”, ESRS ED5 „Ujawnienia dot. kwestii społecznych”, ESRS ED6 „Ujawnienia dot. postępowania w biznesie”


Wytyczne ESRS VSME mają na celu udzielanie wsparcia dla MŚP w zakresie:

 • przyczyniania się do bardziej zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu gospodarki;
 • poprawy zarządzania kwestiami zrównoważonego rozwoju, z którymi się borykają, tj. wyzwaniami środowiskowymi i społecznymi, takimi jak zanieczyszczenie, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników (wesprze to ich konkurencyjny wzrost i zwiększy ich odporność w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej);
 • dostarczania informacji, które pomogą zaspokoić zapotrzebowanie na dane ze strony kredytodawców i inwestorów, pomagając w ten sposób przedsiębiorstwom w dostępie do finansowania;
 • dostarczania informacji, które pomogą zaspokoić zapotrzebowanie na dane dużych przedsiębiorstw żądających od swoich dostawców informacji na temat zrównoważonego rozwoju.

Konsultacje potrwają do 21 maja br. Szczegółowe informacje wraz z wzorami kwestionariuszy znajdują się na stronie EFRAG.

Izba Rzemieślników
i Przedsiębiorców
w Kielcach

ul. Warszawska 34
25-312 KIELCE
Dom Rzemiosła - IV piętro

tel: +48 41 344 76 53
fax: +48 41 344 73 29
e-mail: sekretariat@izbakielce.pl

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek 7:00 - 15:00
 • Wtorek 7:00 - 15:00
 • Środa 7:00 - 15:00
 • Czwartek 7:00 - 15:00
 • Piątek 7:00 - 15:00