Zawieszenie zajęć praktycznych u pracodawców

Od 29.03 do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja