Prezes Zarządu Izby

dr inż. Krzysztof Orkisz

V-ce Prezes Izby

Stefan Buś

V-ce Prezes Izby

Janusz Piątek