UWAGA! Ważne dla salonów fryzjerskich i kosmetycznych.

Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i podobne salony, świadczące usługi dla ludności, muszą  podjąć wysiłki, by wznowić swą działalność.

Realizując działania mające na celu stopniowe „odmrażanie” i powrót do normalnego trybu prowadzenia działalności, należy zastanowić się nad rozwiązaniami ograniczającymi ryzyko zarażenia koronawirusem, które zwiększą bezpieczeństwo klientów oraz pracowników.

Dlatego przedstawiamy poniżej rekomendowane działania:

I. Zabezpiecz siebie i innych

 1. Zapewnij dostęp do masek lub przyłbic (obu ochron jednocześnie) , jednorazowych peleryn dla klientów i fartuszków dla pracowników (najlepiej z długim rękawkiem), a także płynów dezynfekujących i rękawiczek dla personelu i klientów.

W większości środki te dostępne są w każdej aptece, sklepie medycznym lub hurtowni fryzjerskiej.

W przypadku przyłbic, które mogą się okazać wygodniejszym rozwiązaniem, rekomendujemy jednego z naszych przedsiębiorców. Firma ROMA wykona dla Państwa i prześle na adres dowolną ilość przyłbic. Informacja pod numerem tel. 513 018 735 lub w siedzibie Izby, Cechu.

W miarę możliwości zalecamy wykorzystywanie jednorazowych peleryn, a w przypadku ich braku, konieczność każdorazowego prania(dezynfekcji) peleryny wielokrotnego użycia po wizycie każdego klienta. To samo zalecenie dotyczy pracowników w zakresie ubrań ochronnych.

II. Organizuj bezpiecznie pracę

 1. Dopuszczaj do pracy personel po uprzednim zmierzeniu temperatury
  i upewnieniu się, ze jest ona prawidłowa. Dlatego zakład należy wyposażyć sprawny termometr bezdotykowy. Pracownicy z jakimikolwiek objawami chorobowymi natychmiast muszą odsunięci od pracy.
 2. Zorganizuj tak stanowiska pracy by znajdowały się w odległości minimum 2 metry od siebie.
  Jeśli nie ma takiej technicznej możliwości, postaraj się zainstalować ekran oddzielający w formie np. ścianki z pleksiglasu.
 3. Dopilnuj, aby personel oraz wszyscy klienci nosili maseczki na terenie lokalu.
 4. Zwracaj uwagę na każdorazową dezynfekcja m.in. fotelów w tym oparć, blatów oraz opakowań kosmetyków, po każdorazowej wizycie klienta.
 5. Wprowadź obowiązek dezynfekcji rąk lub założenia zapewnionych przez salon rękawiczek ( mogą być foliowe) przez klientów przed wejściem do lokalu.
 6. Wprowadź w swoim salonie większą częstotliwości mycia oraz dezynfekcji zgodnie z opracowanym przez lokal usługowy planem.
 7. Ogranicz rozmowy pomiędzy personelem a klientami, do minimum niezbędnego do zrealizowania usługi.
 8. W salonach kometycznych/manicure zastosuj ekrany oddzielające klientów od personelu na wysokości twarzy i rąk.

 

II. Ogranicz liczbę osób przebywających w zakładzie

 1. Wprowadź zasadę, że w salonie może przebywać tylko tylu klientów ile jest stanowisk do ich obsługi
 2. Umawiaj klientów telefonicznie przyjmując odpowiednią rezerwę potrzebną na ewentualny przedłużenie poprzedniej usługi i dezynfekcję. Nie dopuszczaj do tworzeniu się kolejek w salonie.
 3. Wszyscy musimy dbać wspólnie o swoje zdrowie i dlatego poinstruuj klientów, że jeśli tylko mają podejrzenia jakiekolwiek stanu chorobowego muszą o tym Cię poinformować - Klient też musi mieć świadomość odpowiedzialności za was.
 4. Ogranicz czas spędzany przez klientów w salonie do minimum niezbędnego do zrealizowania usługi.
 5. Ogranicz wizyty domowe. Świadczenie usług tylko na terenie zakładu który jest odpowiednio przygotowany, zmniejsza ryzyko zarażenia.

Stosowanie powyższych zaleceń pozwoli zapewnić bezpieczeństwo klientom i pracownikom salonów fryzjerskich, kosmetycznych. Pamiętajmy jednak, że traktowanie poważnie zaleceń sanitarnych doprowadzić będzie do zwiększania obopólnego zaufania klientów i zakładów usługowych, a branży pozwoli to przywrócić zdolność do świadczenia usług.