Spotkanie z Panią Minister Edukacji Narodowej.

W dniu 20.03.2019 r. w ramach Regionalnego Kongresu Zawodowego, miało miejsce spotkanie przedsiębiorców i dyrektorów szkół branżowych województa świętokrzyskiego z Panią Marzeną Machałek - Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

W trakcie spotkania poruszano istotne, z punktu widzenia kształcenia branżowego, problemy z jakimi borykają się przedsiębiorcy i współpracujące z nimi szkoły.

Zwrócono szczególną uwagę na konieczność:

- stosowania zachęt dla młodzieży poprzez zwiększanie minimalnych wynagrodzeń dla uczniów realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego;

- zrównania subwencji oświatowej dla szkół kształcących uczniów w warsztatach szkolnych i w ramach umów o pracę w celu przygotowania zawodowego;

- prowadzenia  w mediach ogólnopolskiej kampanii promującej kształcenie na pozomie szkoły branżowej I stonia.

Poruszono również kwestie dotyczące ścisłej współpracy szkół podstawowych i przedsiębiorców w zakresie doradztwa zawodowego.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach.