Opłaty egzaminacyjne ustalane są na podstawie art. 3 ust 3g pkt 4 Ustawy o rzemiośle i obecnie wynosi:

a) egzamin mistrzowski - 1432,00 PLN

b) egzamin czeladniczy - 716,00 PLN

b) egzamin sprawdzający - 256,00 PLN

Egzamin poprawkowy stanowi 50% powyzszych kwot.