Opłaty egzaminacyjne ustalane są na podstawie art. 3 ust 3g pkt 4 Ustawy o rzemiośle i obecnie wynosi:

a) egzamin mistrzowski - 1481,00 PLN

b) egzamin czeladniczy - 740,00 PLN

b) egzamin sprawdzający - 264,00 PLN

Egzamin poprawkowy stanowi 50% powyzszych kwot.

Kurs pedagogiczny - 800,00 PLN