Izba Rzemieślników

i Przedsiębiorców

w Kielcach

 

działa od 1929 r.

 

jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła,

posiada osobowość prawną, 

działa na podstawie ustawy z dnia 22.03.1989 r. o rzemiośle,

znowelizowanej ustawą z dnia 06.09.2001 r.

oraz na podstawie statutu zatwierdzonego w dniu 03.10.1997 r.

przez Zjazd Delegatów Izby Rzemieślniczej. 

 

Na wspomnianym zjeździe delegaci podjęli Uchwałę zmieniającą nazwę

Izba Rzemieślnicza w Kielcach na obecnie obowiązującą

Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach

 

W chwili obecnej Izba zrzesza formacje gospodarcze, w tym:

 

  • 17 cechów
  • 7 spółdzielni rzemieślniczych
  • 13 jednostek gospodarczych

Organami statutowymi Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców są:

 

  • Zjazd Delegatów Zarząd Izby
  • Komisja Rewizyjna
  • Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy