Europass ułatwia obywatelom Europy, w sposób jasny i zrozumiały, prezentację swoich kwalifikacji  i umiejętnosci zawodowych. Przyczynia sie do poprawy sytuacji obywateli na europejskim rynku pracy, stwarza nowe możliwosci kształcenia i zdobywania doświadczeń za granicą, wpływa na zwiekszenie konkurencyjności w miedzynarodowym obszarze gospodarczym.

Europass obejmuje portfolio 5 dokumentów oraz:

Europass – Suplement do Świadectwa Czeladniczego

Europass – Suplement do Dyplomu Mistrzowskiego.


Chcesz wykorzystać za granicą świadectwo czeladnicze?

Skorzystaj z Europass - Suplement do Świadectwa Czeladniczego, który:

- ułatwi  posługiwanie sie swiadectwem na obszarze UE oraz na terenie innych krajów,

- umozliwi  przedstawienie umiejętności zawodowych uzyskanych i potwierdzonych w wyniku zdanego egzaminu,

- wskaże do wykonywania jakich zawodów posiadacz dokumentu jest przygotowany,

- ułatwi pracodawcy lub zagranicznej instytucji przyjmującej dokument zrozumienie jego znaczenia,

- wzmocni Twój prestiż na rynku krajowym i zagranicznym.

Europass - Suplement do Świadectwa Czeladniczego wydaje Izba osobie posiadającej odpowiednio świadectwo lub dyplom.

Suplement jest wydawany bezpłatnie od 2013 roku przez Izbę Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach w języku polskim i angielskim.


Więcej informacji o dokmentach wchodzących w skład portfolio na stronie:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa

tel.: 022 46-31-000

e-mail: europass@frse.org.pl

www.europass.org.pl