Głównymi celami Izby są m.in.:

  • ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, związków zawodowych, urzędów i instytucji;
  • nadzorowanie i poradnictwo w zakresie oświaty zawodowej w odniesieniu do uczniów realizujących programy praktycznej nauki zawodu
  • prowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych na tytuł czeladnika i mistrza
  • organizowanie szkoleń konsultacyjno-programowych przygotowujących do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich
  • prowadzenie bezpośrednio, a także przy udziale Cechów szkoleń instruktażowych z zakresu spraw ekonomicznych, podatkowych, BHP i innych
  • udzielanie informacji dla osób ubiegających się o dotacje z funduszy unijnych dla osób zrzeszonych w Izbie
  • udzielanie niezbędnej pomocy zrzeszonym jednostkom w zakresie spraw organizacyjnych i obowiązujących przepisów prawnych dotyczących rzemieślników i przedsiębiorców